Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC BÌNH 

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Vũ Thị Hường